March 4, 2021

52% E Serbëve Mendojnë Se Duhet Të Su Lmohet Kosova, 47% Thonë Se Do Të Merrnin Pjesë Vetë Në Lu Ftë

52 për qind e serbëve të anketuar thonë se Serbia duhet të ndërhyjë us htarakisht në Kosovë në rast të një ko nflikti të ar matosur derisa 47 për qind thonë se janë të gatshëm t’i bashkohen personalisht një veprimi të tillë./ 5 sekonda pasi ta keni hapur marketingun hapet artikulli i plotë

Në hulumtimin e realizuar nga Qendra e Beogradit për Politika të Sigurisë, del që 70 për qind e të anketuarve besojnë se në pesë vjetët e ardhshme në Ballkan nuk do të ketë më shpë rthime të ar matosura./ 5 sekonda pasi ta keni hapur marketingun hapet artikulli i plotë