March 6, 2021

I ziu ai bënte tre punë të mbante familjen, shqiptarin e gjejnë pa jetë në Greqi: E kërkuan 17 muaj

Laert Beqaj mendohet se ka rënë në det në zonën midis Tinos dhe Andros më datë 10 Prill 2019.Të afërmit e tij nuk u dorë zuan asnjëherë në gjetjen e trupit. Ata kërkuan 17 muaj por fatk eqësisht t rupi i Laert Beqaj u gjet i vd ekur në një

zonë shk ëmbore të Andros.Gj urmët e Laert Beqaj u zhd ukën në mesnatën e 9 Prillit 2019. Në atë kohë ishin të shumta mediat që shkruanin për zhdu kjen e tij mis terioze.shty pe në pjesën / 5 sekonda pasi ta keni hapur marketingun hapet artikulli i plotë