March 5, 2021

Dhëndri e prish dasmen fton valletare str.ipti.ste… por ja çfarë bën nusja

Dhëndri e prish dasmen fton vall etare str.ipti.ste… por ja çfarë bën nusja.Në klipin e pu blikuar, shihet se të ftuarit në dasmë mbeten të shast isu r me vendimin e marrë nga dhëndrri. Ai ka ftuar disa st r ip t ist e për t’i argëtuar miqtë e

tij.Pas ushqimit, menjëherë shfaqet disa st ri pti s te, të cilat provojnë të kër cejnë me të ftuarit. Menjëherë pas kësaj, zhvillohet një lloj loje ku të ftuarit bashkë me nusen e dhëndrin, por edhe s tri pti st et bëjnë gjeste të s e. k s.it, shkruan DailyStar./ 5 sekonda pasi ta keni hapur marketingun hapet artikulli i plotë