March 8, 2021

Uaaa, o Zot çfarë po hanë shqiptarët. Eksperimenti me bukën tregon gjëra të fri.kshme (video)

Buka është ajo që konsumojmë çdo ditë, por mesa duket jemi të ma sh tru ar dhe të pa sig urt e ku i dihet se si po na ndi kon në shëndet. 5 sekonda pasi ta keni hapur marketingun hapet artikulli i plotë

. Top Chan nel kryen eksperiment me bukën e zezë dhe atë integrale. E futur në ujë për 60 minuta ajo lëshon ngjyrë, çka do të thotë se gjatë përgatitjes është përdorur ngjyrues ushqimor. Këtë rezultat e konfirmon edhe eksperti/ 5 sekonda pasi ta keni hapur marketingun hapet artikulli i plotë