February 25, 2021

Nasim Haradinaj Po U Përgatit Ushqim BashkëIuftëtarëve Në Hagë

Në objektin e parabur gimit në Hagë po qëndrojnë shtatë ish-udhëheqës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët po aku zohen për kríme luf te, vr asje dhe trajtim mizor të njerëzve.

Ajo tha se ata nuk qëndrojnë në një dhomë, por në një kohë të caktuar e kanë të lejuar të shihen me njëri-tjetrin në një kuzhinë e cila gjendet në atë objekt. Aty ata po ashtu përgatitin ushqimet të cilat kanë mundësi t’i përgatisin edhe vetë./ 5 sekonda pasi ta keni hapur marketingun hapet artikulli i plotë