March 4, 2021

URlME! KanceIarja Gjermane Me Këtë Lajm I Gëzoi Gjithë Shqiptarët, Danke AngeIa!

Qytetarët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Kosovës, Serbisë dhe Bosnje Hercegovinës nga 7 Shkurti do të munden të punojnë legal,isht në / 5 sekonda pasi ta keni hapur marketingun hapet artikulli i plotë

Gjermani vetëm me dokumente të shteteve të tyre, respektivisht pa pasur pasaportë të BE-së.Ky informacion është shpal,lur zyrta,risht nga Merkel ku thotë se qytetarët do të mund të punojnë në vendin më të zhvilluar të BE-së. / 5 sekonda pasi ta keni hapur marketingun hapet artikulli i plotë