February 27, 2021

Lehtësohen procedurat për punësim në Gjermani nga janari i vitit 2021 Urime urime

Gjermania do ta lehtësojë punësimin e fuqisë së kualifikuar të punës nga vendet që nuk janë nga BE-ja. Ligji do të zbatohet nga viti 2020.

“Punësimi i deritanishëm u ofronte prioritet punëtorëve vendor që janë pjesë e BE-së, kurse me ligjin e ri, renditja do të bëhet pas kualifikimeve të poseduara, pa marrë parasysh nga cili shtet vjen punëtori ѕhtуре rекIåmēn hаре раmјеn e рlоtë.

“Ligji i ri parashikon që qytetarët që nuk janë pjesë e BE-së kurse kanë kualifikimet e nevojshme për në Gjermani të marrin leje- qëndrim prej gjashtë muajve që të gjejnë punë në mënyrë të pavarur, por me kusht që të mbijetojnë me të ardhurat e tyre personale”.Kjo sipas Lidhjes së Odave Ekonomike do të thotë largim më i madh i fuqisë punëtore nga vendi sepse shteti edhe më tej pret të zgjidh problemet kyçe, siç është korrupsioni dhe jeta normale shoqërore.

Tani hapen dy çështja që janë kyçe, nëse kjo rrugë më e lehtë për qasje në tregun e punës në Gjermani, me këto masa mund të kemi fluks të kuadrit të mbetur. Çështja e dytë është që të mos lejojmë kompanitë me kuadrin profesional të shpërngulen në vendet tjera”-tha Gabriela Kulebanova- nënkryetare e LSK-së