March 6, 2021

JU KAN RREJT: E Pranon Edhe Ambasada E Gjermanisë, Ja Kur Hekën Vizat Për Qytetaret E Kosovës Qe Dëshirojnë Te Punojnë Atje

Ambasada Gjermane ka rea,guar kundër disa lajmeve te cilat po qarkul,lojnë neper internet, ato po për,hapin lajme kinse 5 sekonda pasi ta keni hapur marketingun hapet artikulli i plotë

Gjermania është duke kër,kuar punëtor Kosovar dhe se mund te marrin vizën vetëm për 2 3 dite.“Ambasada Gjermane ju njofton se këto nuk janë te vërteta, për gjithçka qe do te publ,ikojmë atëherë ju do te njoftoheni te paret” / 5 sekonda pasi ta keni hapur marketingun hapet artikulli i plotë